Informare Evaluarea studiilor universitare de doctorat de către ARACIS, activitate de interes pe plan internațional

Evaluarea studiilor universitare de doctorat constituie un subiect interesant pe plan internațional pentru agențiile de asigurare a calității educației în învățământul superior și pentru universitățile membre ale Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE). Astfel, principalele informații despre această activitate […]