Hotărâri 27.01.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.01.2022, au fost analizate și validate 38 programe de studii universitare, dintre care 34 programe de studii universitare de licență și 4 programe de studii universitare de masterat, 2 domenii de masterat și 2 evaluări instituționale, conform documentului atașat. 27.01.2022Hotarari ale Consiliului ARACIS_site_erata (documentul reflectă corectarea unei erori […]