COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna aprilie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2022. În cadrul acesteia, au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; s-a comunicat participarea ARACIS la evenimente și activități naționale și internaționale […]