INFORMARE referitoare la publicarea Apelului la contribuții pentru un nou volum al Revistei QAR

În vederea asigurării transferului de bune practici și a comunicării între experții interni și externi, precum și pentru promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calității în învățământul superior, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) publică, semestrial, Revista pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (Quality Assurance Review for Higher Education – QAR). […]