Programul vizitelor de evaluare externă (09.05.2022-13.05.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 09-13.05.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi: – Pedagogia învăţământului […]