Programul vizitelor de evaluare externă (16.05.2022-20.05.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.05.2022-20.05.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Transilvania“ din Braşov: – Silvicultură (evaluare periodică licență) […]