Programul vizitelor de evaluare externă (23.05.2022-27.05.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 23.05.2022-27.05.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Institutul Teologic Penticostal din București (evaluare instituțională) 2. Universitatea […]