COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna mai 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în 25 și 26 mai 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; s-a informat despre participarea ARACIS la evenimente și activități naționale și internaționale și au […]

Programul vizitelor de evaluare externă (06.06.2022-10.06.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.06.2022-10.06.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca: – Programul de formare […]