Programul vizitelor de evaluare externă (13.06.2022-17.06.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.06.2022-17.06.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Danubius“ din Galaţi: – Pedagogia învăţământului primar şi […]