COMUNICAT: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a publicat Raportul de activitate pentru anul 2021

Raportul de activitate al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) pentru anul 2021, aprobat în ședința Consiliului ARACIS din 25 mai 2022, este disponibil publicului larg și tuturor părților interesate, la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raportul-de-activitate-ARACIS_2021.pdf Raportul prezintă, conform tradiției și obligațiilor legale, activitățile desfășurate de agenție pentru îndeplinirea misiunii sale, referitoare la asigurarea […]