Anunț de promovare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a […]

Programul vizitelor de evaluare externă (27.06.2022-01.07.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.06.2022-01.07.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Petrol-Gaze“ din Ploieşti: – Automatică şi informatică aplicată […]