Anunț de concurs

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, organizează concurs cu aplicarea prevederilor Capitolului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a […]

Informare Participarea ARACIS la Atelierul de lucru ENQA, 28 – 29 iunie 2022

În perioada 28 – 29 iunie 2022 a avut loc, în Malta, cel de-al patrulea Atelier de lucru cu tema „Implicarea părților interesate în procesele de asigurare a calității”, organizat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA), în cadrul proiectului „Sprijinirea agențiilor europene de asigurare a calității în îndeplinirea ESG: SEQA-ESG”. În […]