Hotărâri 28.07.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.07.2022, au fost analizate și validate 35 programe de studii universitare, dintre care 24 programe de studii universitare de licență, 1 program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și 10 programe de studii universitare de masterat, 11 domenii de masterat, 6 domenii de studii universitare de doctorat […]