COMUNICAT referitor la evenimentul organizat de ARACIS în data de 27 iulie 2022

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 27 iulie 2022, evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a […]

Evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 27 iulie 2022, evenimentul de prezentare a Raportului de activitate al ARACIS pe anul 2021 și sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022 – 2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a […]