Publicarea Standardelor de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează instituțiile de învățământ superior și toate părțile interesate în asigurarea calității în învățământul superior cu privire la definitivarea și publicarea, pe pagina web a Agenției, a Standardelor de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi […]