COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna august 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în data de 31 august 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor și avizele acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior, au fost luate decizii legate de activitățile și funcționarea internă a agenției. De asemenea, […]