Anunț concurs de promovare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]