COMUNICAT referitor la semnarea de către ARACIS a Acordului cu privire la reformarea evaluării cercetării (Agreement on Reforming Research Assessment

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează toate părțile interesate cu privire la semnarea, în data de 4 noiembrie 2022, a Acordului cu privire la reformarea evaluării cercetării (Agreement on Reforming Research Assessment). Acordul stabilește o direcție comună pentru schimbările în practicile de evaluare pentru cercetare, cercetători și organizațiile implicate în […]

Programul vizitelor de evaluare externă (07.11.2022-11.11.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 07.11.2022-11.11.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: – Resurse […]