COMUNICAT referitor la participarea ARACIS la reuniunea Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna (BFUG) 7-8 noiembrie 2022

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează toate părțile interesate cu privire la desfășurarea reuniunii Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG), care a avut loc în perioada 7-8 noiembrie 2022, la Brno, Republica Cehă. În cadrul evenimentului a fost prezentat progresul realizat în implementarea Planului de lucru pentru […]

Programul vizitelor de evaluare externă (14.11.2022-18.11.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 14.11.2022-18.11.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ […]