COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din lunile octombrie – noiembrie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, în perioada 26 – 27 octombrie 2022 precum și în data de 10 noiembrie 2022. În cadrul ședinței din 26 – 27 octombrie au fost aprobate principalele direcții strategice ale ARACIS pentru perioada 2022 – 2026 și Declarația de politică […]