INFORMARE cu privire la Sesiunea online adresată instituțiilor de învățământ superior, desfășurată pe 22 noiembrie 2022

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 22 noiembrie 2022, sesiunea online de informare, în cadrul căreia a fost prezentată atât Procedura de soluționare a contestațiilor și sesizărilor depuse în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității, revizuită și aprobată în ședința Consiliului ARACIS din luna octombrie […]

COMUNICAT referitor la participarea ARACIS la Forumul european de asigurare a calității EQAF 2022 (European Quality Assurance Forum)

În perioada 17 – 19 noiembrie 2022 a avut loc European Quality Assurance Forum (EQAF), conferinţă internaţională de renume în domeniul asigurării calităţii învăţământului superior, găzduită anul acesta, în premieră pentru România, de Universitatea de Vest din Timișoara. Evenimentul a reunit peste 300 de specialiști, din 44 de țări și 4 continente, cărora EQAF 2022 […]

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile a membrilor reprezentanți ai angajatorilor în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

În ședința Consiliului ARACIS din data de 23.11.2022 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante pentru reprezentanții angajatorilor din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de specialitate) ale ARACIS: C1_Științe exacte şi științe ale naturii C2_Științe umaniste şi teologie C3_Științe juridice C4_ Științe sociale, politice și ale comunicării C5_Științe administrative, ale educației şi psihologie C6_Științe […]

Programul vizitelor de evaluare externă (28.11.2022-02.12.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 28.11.2022-02.12.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea din Oradea: – Nutriţie şi dietetică (acreditare licență)

Hotărâri 24.11.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 24.11.2022, au fost analizate și validate 35 programe de studii universitare de licență, 3 programe de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 13 domenii de studii universitare de masterat, 1 contestație și 2 evaluări instituționale, conform documentului atașat. […]