Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor vacante în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

În ședința Biroului Executiv al Consiliului ARACIS din data de 07.09.2022 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de specialitate) ale ARACIS: C1_Științe exacte şi științe ale naturii C2_Științe umaniste şi teologie C8_Arte, arhitectură, urbanism, educaţie fizică şi sport C9_Științe agricole, silvice şi medicină veterinară C10_Științe inginerești (I) […]