COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna decembrie 2022

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, în perioada 21 – 22 decembrie 2022. În cadrul acesteia au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior, au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și […]