Anunț concurs de promovare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual încadrat în funcții cu grad profesional debutant, având în vedere prevederile art 68 alin (1), art. 69 alin (1) și ale art. 84-89 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea […]