Hotărâri 16.03.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 16.03.2023, au fost analizate și validate 19 programe de studii universitare de licență, 10 programe de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 2 domenii de studii universitare de masterat și 2 domenii de studii universitare de doctorat, conform […]