Anunț concurs pentru a unui post contractual de conducere și a 5 (cinci) posturi contractuale de execuție

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de conducere și a 5 (cinci) posturi […]