Sesiune de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior (20 – 27 aprilie 2023)

În perioada 20-27 aprilie 2023, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și federațiile naționale studențești au organizat sesiunea de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior, cu sprijinul Academiei de Studii Economice din București, la care au participat 60 de studenți. Scopul sesiunii de formare a […]

Programul vizitelor de evaluare externă (01.05.2023-05.05.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 01.05.2023-05.05.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti: – Economie agroalimentară […]

Hotărâri 27.04.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.04.2023, au fost analizate și validate 62 programe de studii universitare de licență, 7 programe de studii universitare de masterat, 4 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 5 domenii de studii universitare de masterat, 4 domenii de studii universitare de doctorat și 2 […]