Programul vizitelor de evaluare externă (29.05.2023-02.06.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 29.05.2023 – 02.06.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară […]

Hotărâri 25.05.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.05.2023, au fost analizate și validate 88 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat, 2 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 3 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 7 domenii de studii universitare de masterat […]