Hotărâri 29.06.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.06.2023, au fost analizate și validate 102 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat, 3 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 4 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 10 domenii de studii universitare de masterat […]