Anunț depunere candidaturi pentru selecția reprezentanților studenților în Comisia de experți permanenți Științe Medicale – C12

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.06.2023 s-a hotărât reluarea procedurii de selectare pentru membrul student din cadrul Comisiei de specialitate Științe Medicale – C12 : Anunț și calendar  selectare prin concurs membri comisii permanente Cerere înscriere declarație de consimțământ Procedura selectare membri comisii permanente de specialitate 25-nov-2021 Data publicării: 30.06.2023

Programul vizitelor de evaluare externă (03.07.2023-07.07.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.07.2023 – 07.07.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: – Inginerie electrică […]