Hotărâri 13.07.2023

În ședința Consiliului ARACIS din data de 13.07.2023, au fost analizate și validate 58 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat, 1 program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 2 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 7 domenii de studii universitare de masterat, […]