Programul vizitelor de evaluare externă (31.07.2023-04.08.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 31.07.2023 – 04.07.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Vest din Timișoara: – Biologie […]