COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna iulie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, atât în data de 13 iulie, cât și în data de 27 iulie 2023. În cadrul ședințelor au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări […]