Anunț de concurs

În conformitate cu dispozițiile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale art. IV alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 34/2023, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă […]