Programul vizitelor de evaluare externă (06.11.2023-10.11.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.11.2023 – 10.11.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative […]

Anunț concurs selectare membri-cadre didactice în Consiliul ARACIS (6 mandate)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) scoate la concurs 6 (șase) mandate de membri-cadre didactice în Consiliul ARACIS în baza prevederilor art. 2 din Metodologia de selectare, prin concurs, a membrilor-cadre didactice în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 263/28.09.2023, și […]