COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna noiembrie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în data de 29 noiembrie 2023. În cadrul ședinței au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități […]