Programul vizitelor de evaluare externă (06.05.2024-10.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.05.2024-10.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Vest din Timișoara: – Drept (evaluare domeniu […]