Programul vizitelor de evaluare externă (13.05.2024-17.05.2024)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.05.2024-17.05.2024 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Ecologică din Bucureşti: – Drept ID (autorizare provizorie […]

Hotărâri 09.05.2024

În ședința Consiliului ARACIS din data de 09.05.2024, au fost analizate și validate 43 programe de studii universitare de licență, 2 programe de studii universitare de masterat, 4 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 2 programe pregătitoare de limba română pentru cetățenii străini, 30 domenii de studii universitare de masterat, […]