Hotărâri 04.07.2024

În ședința Consiliului ARACIS din data de 04.07.2024, au fost analizate și validate 55 programe de studii universitare de licență, 4 programe de studii universitare de masterat, 5 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 1 program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, 54 domenii de studii universitare de masterat, […]