Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

 

 

 

Resurse umane - anunțuri de concurs

Metodologie privind selecția de experți

Anunț de selecție experți Rezultat 1 - ARACIS - QAFIN (Nr. 494/26.01.2018)

Anunț de selecție experți Rezultat 2 - ARACIS - QAFIN (Nr. 495/26.01.2018)

Erată modificare calendar selecție experți Rezultat 1 și Rezultat 2 - QAFIN (6.02.2018)

Informare și erată (Nr. 951/19.02.2018)

Erată modificare calendar de selecție experți Rezultat 1 si Rezultat 2 - QAFIN (Nr. 1205/02.03.2018)

Etapa I Listă dosare depuse candidaturi experți QAFIN - ARACIS (Nr 1230/05.03.2018)

Etapa II Verificare îndeplinire condiții generale experți QAFIN - ARACIS (Nr.1287/06.03.2018)

Etapa III. Afișarea  rezultatelor în urma  verificării îndeplinirii  condițiilor specifice

Etapa 3. R1 - Poziția 1. Expert metodologie ARACIS. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1355/12.03.2018)

Etapa 3. R1 - Poziția 3. Expert comunicare. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1357/12.03.2018)

Etapa 3. R1 - Poziția 4. Expert principii orizontale. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1358/12.03.2018)

Etapa 3. R2 - Poziția 1. Expert Metodologie clasificare universitati. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (nr.1356/12.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 1. Expert metodologie ARACIS. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS (Nr. 1431 din 15.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 3. Expert comunicare. Rezultatele finale  QAFIN -ARACIS (NR. 1432 din 15.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 4. Expert principii orizontale. Rezultatele finale  QAFIN -ARACIS (Nr. 1433 din 15.03.2018)

Etapa 4. R2 - Poziția- Expert Metodologie clasificare universitati. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS (Nr. 1434 din 15.03.2018)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, cod SIPOCA 16 :

 

  • Coordonator raportare comunicare partener (expert, grad IA)
  • Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener (expert, grad IA)
  • Coordonator monitorizare, evaluare și raportare partener (expert, grad IA)

Anunț concurs

Cerere Concurs

Tabel privind rezultatul selectiei dosarului

Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

- site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă: www.fonduriadministratie.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

 

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE