Informare

În urma analizei observaţiilor primite vă informăm că a fost aprobată varianta finală a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master. Noile proceduri vor intra în vigoare începând cu 28.04.2014.

10.04.2014

 Informare

Conform deciziei luate în şedinţa Biroului Executiv al Consiliului ARACIS din 24.02.2014 până la definitivarea şi aprobarea procedurilor specifice privind evaluarea/acreditarea domeniilor/programelor de studii universitare de master, se pot depune la ARACIS în vederea evaluării externe dosare de autoevaluare pentru programe de studii universitare de master numai în vederea acreditării unui domeniu nou de master în cadrul instituţiei de învăţământ superior solicitante (HG nr. 369/2013).

Evaluarea programelor de studii universitare de master se va face în baza Metodologiei de evaluare externă şi Ghidului specific ARACIS.

În conformitate cu art. 137 din Legea Educaţiei Naţionale, verificarea concordanţei dintre competenţele vizate în programele de studii universitare de master şi Cadrul Naţional al Calificărilor este parte integrantă a procesului de asigurare a calităţii. În acest scop, programele de studii universitare de master propuse pentru evaluare trebuie să fie în prealabil înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (RNCIS) cu informaţii cel puţin la nivelul grilei unu.

Pentru a asigura o bună corelare a competenţelor asigurate în ciclurile I şi II de studii universitare, şi având în vedere bunele practici privind asigurarea calităţii proceselor de educaţie, se recomandă ca programele de studii universitare de master nou propuse pentru evaluare să fie în domenii în care universitatea oferă cel puţin un program de studii universitare de licenţă acreditat.

25.02.2014

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat începând cu anul universitar 2011-2012 decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

21.02.2011

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« April - 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16
17
18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Thursday, 17. April 2014


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE