COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna februarie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință, în data de 28 februarie 2023. În cadrul acesteia au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior, au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități […]

Programul vizitelor de evaluare externă (13.03.2023-17.03.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.03.2023-17.03.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea Maritimă din Constanţa: – Securitate cibernetică (autorizare provizorie […]