Programul vizitelor de evaluare externă (13.11.2023-17.11.2023)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.11.2023 – 17.11.2023 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea de Vest din Timişoara: – Artele […]

COMUNICAT referitor la lucrările Consiliului ARACIS din luna octombrie 2023

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în ședință în data de 26 octombrie 2023. În cadrul ședinței au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior; au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități […]