PHARE 2006/018-147.05.01 Quality Education for Labour Market - Adaptarea activă a educaţiei univeristare la cerinţele pieţei muncii

Durata contractului: 12 luni (1 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009)

Obiectivul general al contractului îl reprezintă elaborarea, fundamentarea empirică şi pilotarea asistată a implementării unui model de adaptare a ofertei educaţionale universitare la cerinţele pieţei muncii din punct de vedere al competenţelor şi calificărilor necesare în societatea contemporană.

Obiectivele specifice al contractului:

  1. Identificarea principalelor caracteristici ale programelor universitare din patru domenii: drept, inginerie mecanică, ştiinţele comunicării şi tehnologia informaţiei;
  2. Identificarea nevoilor de competenţe şi calificări existente pe piaţa muncii în cele patru domenii de studii;
  3. Elaborarea standardelor de calitate a conţinutului şi a programelor-cadru pentru studii universitare de licenţă în cele patru domenii;
  4. Pilotarea asistată a programelor-cadru în 20 de departamente universitare (cinci pentru fiecare domeniu de studii);
  5. Diseminarea rezultatelor cercetării aplicative şi a acţiunilor de remediere propuse de experţi în fiecare dintre cele patru domenii de studii.

Rezultatele asumate ale contractului - total proiect:

  • R1- Studiu evaluativ privind situaţia implementării programelor universitare existente în cele patru domenii de studii (prezentat beneficiarului până la 30.06.2009);
  • R2-  Studiu privind nevoile de competenţe şi calificări existente pe piaţa muncii cu privire la cele patru domenii de studii (prezentat beneficiarului până la 03.06.2009);
  • R3- Standarde de calitate a conţinutului formării şi programe universitare-cadru revizuite şi  dezvoltate în cele 4 domenii (prezentat beneficiarului la 17.07.2009);
  • R4- 20 de facultăţi/departamente universitare (câte 5 din fiecare domeniu) asistate în perioada septembrie-octombrie 2009 în adaptarea curriculumului existent la cerinţele pieţei muncii (Raportul privind viabilitatea implementării programelor-cadru în cele patru domenii va fi prezentat beneficiarului pe 02.11.2009);
  • R5- O conferinţă de diseminare la nivel naţional a rezultatelor proiectului şi a viabilităţii implementării soluţiilor propuse  va fi organizată cel mai târziu pe 25.11.2009 (aproximativ 100 de participanţi din rândul universităţilor şi al angajatorilor de absolvenţi cu studii universitare).

Raport semestrial de implementare a proiectului (15.06.2009)

Raport de implementare a proiectului (29.08.2009)

Sinteza implementării proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01

Educație de calitate pentru piața munciiENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE