Publicatii ARACIS

Prezentări - Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS în intervalul 2014-2016, organizată de ARACIS în perioada 23-24 februarie 2017, la Universitatea ”Transilvania” din Brașov (arhivă rar)

Raport de activitate ARACIS pe anul 2015

Raport de activitate ARACIS pe anul 2014

Dinamica ofertei programelor de studii de licență în perioada 2014/2015 - 2015/2016

Raport sintetic privind tendințele de evoluție a calității în învățământul superior - 2015

Policy Paper Politici și strategii instituționale în învățământul superior - 2015


Barometrul calității sistemului de învățământ superior - 2015


Quality Barometer 2016

Cod de Bune Practici pentru Departamentele de asigurarea calității din instituțiile de învățământ superior din România

Glosar - Termeni și definiții în asigurarea calității și acreditare în învățământul superior

Raport de activitate al Agentiei Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pe anul 2007

Raport de auto-evaluare: 2007-2008

Manualul evaluatorului calității programelor de studii universitare

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2008

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2009

Suport de curs pentru formarea evaluatorilor

Starea calității în învățământul superior. Barometrul calității - 2009

Indicatori primari și secundari pentru evaluarea calității - septembrie 2009

Starea calităţii în învăţământul superior. Barometrul calităţii - 2010

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2010

Propunere de politici pentru încurajarea diversității instituționale în învățământul superior

Calitatea învățământului superior din România


Raport de activitate al ARACIS pe anul 2011

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2012


Raport de autoevaluare al ARACIS pe anul 2013ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE